ارورهای پکیج دیواری وستن

ارورهای پکیج دیواری وستن (کدهای خطای پکیج وستن)

کد خطا های پکیج های شوفاژ دیواری وستن و روکا

 خطا های وستن و روکا

برای آشنایی با کدهای خطای پکیج ایساتیس به اینجا مراجعه کنید.

 

برای آشنایی با کدهای خطای پکیج وسترن به اینجا مراجعه کنید.

 

برای آشنایی با کدهای خطای پکیج فرولی به اینجا مراجعه کنید.

ارورهای پکیج دیواری وستن

روکا ساده

روکا دیجیتال

وستن ساده

وستن دیجیتال

نوع عیب و راهکارهای رفع آن

۴۰ – ۹۰

۰۱

۷۰

E06

اشکال در سنسور آبگرم

۵۰ – ۹۰

۰۲

۸۰

E05

اشکال در سنسور مدار شوفاژ

۵۰-۶۰-۹۰

۵۰-۶۰-۷۰-۹۰

۰۶

۴۰

E26

E25

E02

گرمای بیشاز حد در مبدل دستگاه باعث شده تا سنسور حد ۱۰۵°c به صورت خودکار قطع شود

۶۰ – ۹۰

۰۴

 •

E35

در این حالت رله قسمت کنترل الکترونیکی اشکال دارد و شعله دستگاه خاموش شده

۴۰-۶۰-۹۰

۰۵

اشکال از جانب لوله های اطمینان می باشد که باید بخش الکترونیکی کنترل شود

۴۰-۷۰-۹۰

۰۵ ℘ ۱۰

E98

E99

این حالت مطابق مورد قبل کنترل میگردد

۵۰-۷۰-۹۰

۱۱

چراغ شیر آب و رادیاتور چشمک میزند

E97

مشعل دستگاه خاموش شده است

تاخیر زمانی برای روشن شدن مشعل که علت آن جرقه کوتاه بوده است

برق ورودی کمتر از ۱۹۵ ولت است

۴۰-۶۰-۷۰-۹۰

۱۳

چراغ شیر آب و رادیاتور چشمک میزند

E97

این حالت مطابق مورد قبل برطرف می گردد

۴۰-۶۰-۷۰-۹۰

۰۷

۵۰

E03

این خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن(اتمسفریک) می باشد که از عدم تهویه و خروج دود از دودکش ناشی میشود

۴۰-۵۰-۶۰-۷۰-۹۰

۱۵

۵۰

E03

این خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن (اتمسفریک) می باشد

۶۰-۷۰-۹۰

۱۲

۳۰

E04

E01

این خطاها مربوط به قسمت گاز و شیرگاز دستگاه می باشد

۴۰-۸۰-۹۰

۱۷

۳۰

E01

E04

این حالت مطابق مورد قبل برطرف می شود

۴۰-۵۰-۸۰-۹۰

۱۹

۳۰

E01

E04

این مورد مربوط به پکیج های فن دار بوده که در این حالت باز شدن سوئیچ فشار فن با تاخیر عمل نموده است

۶۰-۸۰-۹۰

۲۰

۳۰

E01

E04

این مورد نیز مشابه مورد قبل است با این تفاوت که بسته شدن سوئیچ فشار فن با تاخیر صورت گرفته است

۴۰-۵۰-۹۰

۰۳

۶۰

E10

این عیب در اکثر کمبود فشار آب در مدار شوفاژ می باشد

۹۰ – ۸۰

دستگاه Reset گردد، در صورت برطرف نشدن برد الکترونیکی نیاز به تعمیر دارد