صدای زوزه پکیج دیواری

صدای زوزه پکیج دیواری : آشنایی با دلایل صدا دادن پکیج دیواری و برطرف کردن صدای تق تق پکیج دیواری .

صدای زوزه پکیج دیواری

صدای زوزه پکیج دیواری بوتان

شاید برای خیلی از شما پیش آمده باشد که هنگام استفاده از پکیج بوتان با صدا زیاد موجه شوید.

علت صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج  میتواند ناشی از رسوب گرفتن مبدل دستگاه باشد  که در این صورت نیاز به اسید شویی مبدل پکیج می باشد.

صدای زیاد پکیج بوتان :

احتمال دیگری که در زمان داشتن صدای زیاد پکی جود دارد این است که سيستم بايد هواگيري شود اگه پکیج شما هواگير خودكار داشته باشد كه هيچ،  و گرنه بايد ازتمام نقاط هوا گيري روي وسايل از قبيل رادياتور و منبع دو جداره به صورت دستي هوا گيري انجام شود.

صدای تق تق پکیج بوتان

صدای تق تق یکی دیگر از صداهای رایج در پکیج و شوفاژ می باشد

اگه لوله های اتصال خيلي تنگ داخل كف يا ديوار نصب شده باشند به طوري كه جايي برای انبساط يا انقباض نداشته باشند در اين صورت با گرم و سرد شدن  صدای تق تق تولید مي كنند.

اگه محل بروز اين  صدای تق تق قابل تشخیص است بايد سعي كرد مقداري عايق يا يک قطعه نمد در اطراف لوله هاي آن قسمت گذاشت تا صدا از بين برود و یا کم شود .

صدای ضربه یا چکش در پکیج

صداي ضربه يا صداي چكش به احتمال زياد ناشی از پمپ پکیج می باشد.در این صورت بايد براي پمپ ضربه گير نصب کرد تا اين صدا كاهش پيدا کند.

اگه نصب ضربه گیر فايده نداشت بايد سرعت پمپ بررسي شود چون ممكن بيش از حد زياد باشد. دلیل دیگری که میتواند باعث بروز صداي ضربه  شود مربوط به حجم آب در گردش می باشد. ممكن است قطر لوله های استفاده شده براي آن حجم از آب خيلي كوچيك باشد.

 

صدای بنگ بنگ در پکیج بوتان:

صداي بنگ بنگ در پکیج بوتان مربوط به ضربه قوچه می باشد.زمانی که آب در مسير حركتش ناگهان متوقف شود. مثلا با بستن سريع يک شير اونوقت امواجي در آب بوجود خواهد آمد كه در طول لوله حركت میکنند و با برخورد به هر مانعي مانند زانويي و غيره اين صدا را  تولید میکنند  كه به تدریج  بزرگتر هم میشود.

 

صدای زوزه پکیج دیواری ایران رادیاتور

 • اولین و بارزترین علت صدای پکیج ایران رادیاتور وجود رسوب در مبدل ثانویه و گرفتن  صافی برگشت میباشد.
 • دومین علت صدای پکیج ایران رادیاتور لرزش فن پکیج میباشد:
  • که این مشکل را خودتون میتوانید با صداگیری فن از طریق گذاشتن لاستیک در قسمت هایی که لرزش دارد برطرف کنید
 • وجود هوا در مسیر رادیاتورها
 • تراز نبودن و ناصاف بودن پکیج:
  • با اینکه این مشکل جزیی به نظر می رسد اما گاهی ناصاف بودن محل نصب پکیج باعث ایجاد سر و صدا می شود.همچنین خم شدن قاب پکیج و چسبیدن آن به بدنه می تواند ایجاد سر و صدا کند.
 • گرفتگی صافی برگشت پکیج

علت صدای بلند پکیج ایران رادیاتور |  علت صدای زیاد پکیج ایران رادیاتور

 

دلایل مختلفی که میتواند منجر به صدای زیاد مبدل حرارتی  پکیج دیواری ایران رادیاتور شود.

 • عدم تنظیم شیربرقی گاز دستگاه
 • هواگرفتن مدار گرمایش دستگاه
 • رسوب گرفتن مدار ومبدل های حرارتی یا خرابی پمپ اب و یا مشکل سنسورهای حرارتی می تواند باعث ایجاد صدای اضافه در مبدل حرارتی پکیج شود .

راه حل :

 • هواگیری مبدل
 • تنظیم شیربرقی گاز دستگاه
 • رسوب زدایی مدار و مبدل های حرارتی
 • چک کردن NTC ها
 • تست پمپ سیرکوله
 • نصب فیلتر مناسب در مسیر برگشت اب گرمایش رادیاتورها
 • و در اخر تعویض مبدل حرارتی به علت دفرمگی توصیه می شود.

 

صدای تق تق شوفاژ

این صدا زمانی ایجاد می شود که لوله ها بصورت خیلی تنگ در زمین یا دیوار جای گیری شده اند. در این صورت با گرم و سرد شدن جریان آب در لوله ها، فضای کافی برای انبساط و انقباض لوله ها وجود نداشته و تق تق می کنند.

برای رفع این صدا، باید محلی که صدا از آنجا تولید می شود را پیدا کرده و با یک عایق، آن قسمت را پوشش دهید تا صدا از بین برود.

صدا دادن پکیج هنگام روشن شدن

ایجاد صدای بلند در هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

قبل از هر کاری ابتدا باید بررسی شود صدای ایجادشده از کدام ناحیه دستگاه می باشد وسپس نسبت به رفع این صدا اقدام کرد.

 • اگر صدای ایجاد شده در قسمت فن باشد بایدروان و تمیز بودن فن مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز پروانه ی فن ،از وجود هر گونه ناخالصی وسنگین شدن پروانه دراثر دوده گذاری روی آن زدوده شودهمچنین فن دستگاه باید به مجرای خروجی دود در دستگاه محکم پیچ شده و عایق های صوتی بکار برده شده خاصیت خود را از دست نداده باشند
 • .ناصاف بودن سطحی که پکیج روی آن نصب شده و یا خم شدن واتصال قاب اصلی پکیج وچسبیدن به بدنه ی دستگاه و همچنین آزاد و لغزنده بودن قطعاتی از پکیج نظیر منبع انبساط که باعث ایجاد لرزش و تولید صدای ناهنجار می گردد
 • وجود اشکال در مبدل اصلی دستگاه و یا ایجاد رسوب در آن 

صدا دادن پکیج هنگام روشن شدن

 • فشار مدار اولیه کم است و دستگاهاصطلاحا بصورت بی اب یا خشک کار می کند و بایدنسبت به باز کردن شیر پرکن وتزریق آب به مدار گرمایش اقدام شود
 • فشار گاز نامناسب بوده و یا شیرماژوله گاز تنظیم نمی باشد که دراینصورت مخصوصا وقتیکه شعله بلند می شود صدای نامتعارفی ایجاد می شود
 • سوپاپ های شوفاژ و آب گرم و سالم بودن اورینگ های سوپاپ توسط سرویسکار باید بررسی شود 
 • براثر وجود هوا در آب سیستم مدار گرمایش و یا استفاده از رادیاتورهای آلومینیومی نامرغوب ونیز در سیستم گرمایش از کف بدلیل عدم استفاده از محلولهای بازدارنده و دقت نظر در این موضوع که محصول اصلی واکنش آلومینیوم با اب،گاز هیدروژن می باشدهنگامیکه این ملکولهای هیدروژن و هیدروؤن سولفید محلول در آب در مبدل اصلی تحت تاثیر دما و شعله ی بالا قرار میگیرد باعث ایجاد نوعی لرزش و صدای نامطلوب در مبدل اصلی می شود.پیشنهاد می شود ابتدا ک آب مدار گرمایش تخلیه گردیده و از نو آبگیری و هواگیری شود و بسته به نیاز محلولهای (inhibitor) ویا) additive (به مدار تزریق شود