کد خطای پکیج بوتان مدل ورونا

علت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتان

علت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتان :

پکیج های دیواری بوتان  در واقع موتور خانه های کوچکی هستند که در ساختمان های مسکونی و اداری مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله قصد داریم به دلایل بالا رفتن فشار پکیج دیواری

بپردازیم. در ابتدا باید بدانیم که فشار مناسب پکیج های دیواری معمولا بین ۱٫۵ تا ۰٫۷ بار می باشد.اما گاهی این فشار تغییر می کند و کم و یا زیاد می شود.

شما باید به طور منظم فشار نمایش داده شده بر روی دستگاه را چک کنید بطور مثال هر هفته این کار را انجام دهید تا مطمئن شوید فشار دستگاه بین ۱٫۵  تا ۰٫۷ بار باشد در غیر اینصورت اگر درجه فشار

برای مدت طولانی روی صفر بماند و یا از حد طبیعی بیشتر باشد و پکیج کار کند آسیب جدی به پمپ و قطعات دیگر میرسد.

علت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتان

۱- خرابی شیر اطمینان یا شیر تخلیه

آنچه در تمام پکیج های معمولا با بالا رفتن فشار اتفاق می افتد به این صورت است که، با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بیش از ۳  بار، شیر تخلیه یا شیر اطمینان باز شده و با

 خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را کاهش می دهد.

علت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتان

 

علت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتان

راه حل: توصیه می شود که شیر را به آرامی باز کنید تا هوا خارج گردد. و توجه داشته باشید که در هنگام انجام این کار دستگاه باید در حالت خاموش قرار گیرد.

نحوه تست کردن شير اطمينان سه بار: اگر  قبل  از  رسیدن فشار آب مدارگرمایش به ۳ بار از شیر اطمینان آب چكه کند، شیر اطمینان سه بار معیوب است. در صورت معیوب بودن

شیر اطمینان، فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پكیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد. محل نصب شیراطمینان سه بار عموما در بلوک رفت است.

علت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتان

۲– خرابی شیر پرکن

در صورت معیوب بودن شیر پرکن، فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا می رود و از شیر اطمینان سه بار آب خارج می شود.

۳- خرابی منبع انبساط

اگر در زمانی که مدار گرمايي پر از آب باشد از قسمت شير هواگيری مخزن انبساط به جای هوا آب خارج شود مخزن انبساط سوراخ شده و بايستی تعويض گردد. در صورت معيوب بودن مخزن انبساط در

زمان استفاده از رادياتورها، با بالا رفتن دمای آب گرمايي کم کم فشار آب مدار گرمايش نيز بالا رفته و از مرز ۳ بار می گذرد و از شير اطمينان ۳ بار گرمايي آب  خارج می گردد.

علت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتانعلت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتان

نحوه تست مخزن انبساط: فشار  هوای داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار گرمایي نباشد، بایستی بین۶/۰ تا ۲/ ۲ بار باشد بنابراین برای تست سالم بودن مخزن انبساط بایستی آب مدار

گرمایي را تخلیه کرد و با فشارسنج میزان هوای منبع انبساط را اندازه گیری نمود.

۴ – خرابی پمپ یا برد اصلی

در صورت معیوب بودن پمپ در پكیج های تک مبدله، پكیج در مود آب گرم کار می کند ولی در مود گرمایي پس از چند ثانیه روشن شدن شعله پكیج خاموش شده و فشار آب مدار

گرمایي سریع بالا رفته و شیر اطمینان عمل می کند و مدار ترموستات حد گرمایي باز  شده و پكیج خطای گرمای بیش از حد می دهد اما در پكیج های دو مبدله در   هر دو مود این

اتفاق می افتد. نشانه بارز کار نكردن پمپ این است که با روشن شدن شعله در حالت گرمایي دمای گرمایي ثابت می ماند و بالا نمی رود و پكیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله،

خطای باز بودن ترموستات حد می دهد.

نحوه تست پمپ : پشت پمپ را باز کرده و از روان بودن روتور آن اطمینان حاصل کنید. سپس در همین حالت پكیج را در مودگرمایي روشن کرده و از گردش روتور اطمینان حاصل کنید. البته در زمان روشن 

بودن پكیج در مود گرمایي می بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کرده که ۲۲۰ ولت باشد چون ممكن است برد معیوب بوده و برق به پمپ نمیفرستد.

 

علت کم و زیاد شدن فشار در پکیج بوتان

دلایل زیادی برای افزایش فشار پکیج دیواری می تواند وجود داشته باشد که در بالا به بعضی از آن ها اشاره کردیم. اما در اکثر پکیج های با روشی ساده می توان فشار را پایین آورد. 

  •  شیر ورودی آب را ببندید تا آبی وارد پکیج نشود.
  •  شیر پرکن پکیج را به آرامی باز کنید.
  •  یکی از شیرهای آب گرم خانگی را باز کنید.
  •  فشار مانومتر با تخلیه آب گرم از شیر تخلیه کم کم پایین می آید.
  •  اکنون شیر آب گرم  مصرفی را ببندید.
  •  شیر پرکن را نیز ببندید.
  • ورودی آب سرد را باز کنید و دوباره فشار مانومتر را تنظیم کنید.