پکیج دیواری ایساتیس

کد خطای پکیج ایساتیس

کد خطای پکیج ایساتیس:

کدخطاهای پکیج ایساتیس
کد:(E0)=خطای سنسور ورودی
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا
کد:(E7)= دمای بیش از حد

کد خطای پکیج ایساتیس

کد خطای پکیج ایساتیس

E1 — افت فشار اب مدار گرمایش 

 
E2— عدم تشکیل یا تشخیص شعله 
 
E3— اشکال در NTC  گرمایش 
 
E4— اشکال در NTC  مصرفی 
 
E6— انسداد دودکش – خطای پرشر سوییچ دود 
 
E7— افزایش بیش از دمای مدار گرمایش  ( فعال شدن فیوز حد ) 
 
E8— عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش

پکیج ایساتیس (مدل SUPER LUX 24FF )

کد خطامفهوم کد خطا
چشمک زدن ●ثابت ○
۹۰۸۰۷۰۶۰۵۰۴۰
گرمای بيش از حد
عدم چرخش آب
عدم چرخش آب
باز يا اتصال کوتاه شدن مدار NTC 1
باز يا اتصال کوتاه شدن مدار NTC 2
خطای ارتباطی برد
خطای EEPROM
خطای داخلی برد
خطا در تشخيص شعله
تشخيص شعله در صورت بسته بودن شير گاز
نقص در شعله (غير يکنواختی شعله)
عدم تشخيص شعله بعد از اولين تلاش
عدم تشخيص شعله بعد از دومين تلاش
خطا در خروج دود، پرشرسوئيچ هوا و يا فن

 کد خطای پکیج ایساتیس

کدخطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال(کلاس.جینوس.ماتیس)
کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد
کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله